Bột Đá thủy sản

Thông số sản phẩm:

Độ mịn : 60-100 micron.

Độ trắng: 88-90%.

Hàm lượng CaCO3: 95-98%.

Quy cách đóng gói: 50kg, 30kg …