Bột đá ngành thức ăn chăn nuôi

Màu sắc: Trắng hoặc trắng ngà
– Độ mịn của bột: D97 = 50 – 150µm (sản xuất theo yêu cầu)
– Độ trắng: 95 – 98 %
– Độ sáng: 95 – 96 %
– Hàm lượng CaCO3: 98%
– Đóng bao và vận chuyển theo yêu cầu