Thời Gian Thủy Phân của Vôi CaO trong Sản Xuất Gạch Khí Chưng Áp (AAC)

Thời Gian Thủy Phân của Vôi CaO trong Sản Xuất Gạch Khí Chưng Áp (AAC)

Mở Đầu

Trong sản xuất gạch khí chưng áp (Autoclaved Aerated Concrete – AAC), vôi CaO đóng vai trò quan trọng trong quá trình thủy phân và phản ứng hóa học. Thời gian thủy phân của vôi CaO cần được kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo chất lượng và tính đồng nhất của sản phẩm cuối cùng. Bài viết này sẽ thảo luận chi tiết về yêu cầu và tầm quan trọng của thời gian thủy phân vôi CaO trong quá trình sản xuất gạch AAC.

1. Định Nghĩa và Tầm Quan Trọng của Thủy Phân

1.1. Định Nghĩa Thủy Phân

Thủy phân trong bối cảnh sản xuất gạch AAC là quá trình hóa học trong đó vôi CaO phản ứng với nước để tạo thành canxi hydroxide (Ca(OH)₂). Quá trình này là bước đầu tiên và quan trọng trước khi diễn ra các phản ứng tiếp theo với cát (SiO₂) và các chất khác để tạo thành các hợp chất canxi silicat hydrate (CSH).

1.2. Tầm Quan Trọng của Thủy Phân

 • Tạo Ca(OH)₂: Canxi hydroxide là thành phần cần thiết cho phản ứng với cát để tạo ra CSH, giúp tăng cường độ bền và tính ổn định của gạch AAC.
 • Kiểm soát nhiệt độ: Quá trình thủy phân tỏa nhiệt, ảnh hưởng đến nhiệt độ của hỗn hợp và các phản ứng tiếp theo.
 • Điều chỉnh pH: Ca(OH)₂ tạo môi trường kiềm, cần thiết cho phản ứng với bột nhôm và các thành phần khác.

2. Yêu Cầu về Thời Gian Thủy Phân

2.1. Thời Gian Thủy Phân Ban Đầu

Thời gian thủy phân ban đầu của vôi CaO thường kéo dài từ 5 phút đến 15 phút trước khi hỗn hợp được đưa vào nồi chưng áp. Thời gian này đảm bảo vôi CaO phản ứng đầy đủ với nước để tạo thành Ca(OH)₂, giúp các phản ứng tiếp theo diễn ra hiệu quả.

 • Thời gian tối thiểu: 5 phút
 • Thời gian tối ưu: 15 phút

2.2. Thời Gian Chưng Áp

Thời gian chưng áp (autoclaving time) là khoảng thời gian mà hỗn hợp gạch AAC được giữ trong nồi chưng áp ở nhiệt độ và áp suất cao, thường từ 8 đến 12 giờ. Thời gian này bao gồm cả quá trình thủy phân và phản ứng tạo CSH.

 • Nhiệt độ chưng áp: 180°C đến 200°C
 • Áp suất chưng áp: 8 đến 12 bar
 • Thời gian chưng áp: 8 đến 12 giờ

3. Các Yếu Tố Ảnh Hưởng đến Thời Gian Thủy Phân

3.1. Chất Lượng và Kích Thước Hạt của Vôi CaO

 • Độ tinh khiết: Vôi CaO có độ tinh khiết cao giúp quá trình thủy phân diễn ra nhanh và hiệu quả hơn.
 • Độ mịn: Vôi nghiền mịn có diện tích bề mặt lớn hơn, tăng tốc độ phản ứng với nước.

3.2. Tỷ Lệ Nước và Vôi

 • Tỷ lệ nước: Tỷ lệ nước đủ để đảm bảo toàn bộ vôi CaO được thủy phân thành Ca(OH)₂, tránh tình trạng vôi chưa phản ứng gây ảnh hưởng đến chất lượng gạch.
 • Kiểm soát độ ẩm: Độ ẩm của vôi và hỗn hợp nguyên liệu cần được kiểm soát chặt chẽ.

3.3. Điều Kiện Nhiệt Độ và Áp Suất

 • Nhiệt độ ban đầu: Nhiệt độ của hỗn hợp trong giai đoạn thủy phân ban đầu cần được kiểm soát để đảm bảo phản ứng diễn ra đều và ổn định.
 • Áp suất trong nồi chưng áp: Áp suất cao trong nồi chưng áp giúp thúc đẩy quá trình thủy phân và các phản ứng tiếp theo.

4. Quản Lý Thời Gian Thủy Phân trong Sản Xuất

4.1. Kiểm Soát Quy Trình

 • Hệ thống tự động: Sử dụng hệ thống kiểm soát tự động để giám sát nhiệt độ, tỷ lệ nước và thời gian thủy phân.
 • Kiểm tra định kỳ: Thực hiện kiểm tra định kỳ để đảm bảo vôi CaO được thủy phân hoàn toàn trước khi đưa vào giai đoạn chưng áp.

4.2. Đảm Bảo Chất Lượng Nguyên Liệu

 • Kiểm tra chất lượng vôi: Đảm bảo vôi CaO đạt các tiêu chuẩn về độ tinh khiết và độ mịn.
 • Kiểm tra độ ẩm: Kiểm soát độ ẩm của vôi và hỗn hợp nguyên liệu để đảm bảo tỷ lệ nước thích hợp cho quá trình thủy phân.

Kết Luận

Thời gian thủy phân của vôi CaO là yếu tố quan trọng trong quá trình sản xuất gạch khí chưng áp (AAC). Kiểm soát thời gian thủy phân hợp lý đảm bảo vôi CaO phản ứng hoàn toàn với nước, tạo ra Ca(OH)₂ cần thiết cho các phản ứng tiếp theo, giúp tạo ra gạch AAC có chất lượng cao. Quản lý chặt chẽ các yếu tố liên quan đến chất lượng vôi, tỷ lệ nước và điều kiện nhiệt độ, áp suất sẽ giúp tối ưu hóa quá trình sản xuất và đảm bảo tính ổn định của sản phẩm.

Nhu cầu về vôi làm gạch AAC vui lòng liên hệ:

Khoáng sản Bảo Thạch : 0972108638

Zalo : 0911083186

Website1: voihanam.vn

Website2: khoangsanbaothach.com.vn

Gmail: khoangsanbaothach@gmail.com

Địa chỉ : Bút Phong, Liên Sơn, Kim Bảng, Hà Nam

Nhà máy: Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam