Vôi củ

Công ty Bảo Thạch sản xuất các loại vôi cục như sau:

Vôi củ hàm lượng CaO > 88%

Vôi củ hàm lượng CaO > 85%

Quy cách đóng bao : xả rời, bao jumbo hoặc bao 30,40kg….