Dolomite

Dolomite là một khoáng chất gồm canxi cacbonat (CaCO₃) và magiê cacbonat (MgCO₃). Trong nông nghiệp, dolomite được sử dụng để cung cấp canxi, magiê và cải tạo đất, giúp điều chỉnh độ pH, tăng năng suất cây trồng và cải thiện cấu trúc đất.